EolicCat s’adhereix a la Plataforma ‘Hidrogen Verd Catalunya Sud’

Tarragona, 12 de febrer de 2021.- EolicCat ha acordat adherir-se a la Plataforma ‘Hidrogen Verd Catalunya Sud’. La Plataforma, liderada per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, ja compta amb més de 100 entitats que tenen per objectiu transformar la demarcació durant la pròxima dècada a escala industrial i social.

EolicCat ha participat en les seves primeres reunions i comissions de treball per aportar l’àmplia experiència i coneixement dels seus membres en el desenvolupament i la implantació de l’energia a Catalunya. Una acció orientada a transformar una indústria química més sostenible, pel que fa al consum energètic i les emissions, i avançar cap a la neutralitat climàtica el 2050.

La consolidació d’un hub industrial i energètic, centrat en la producció i aprofitament de l’hidrogen verd com a recurs, és estratègic per a les comarques del Camp de Tarragona. A més, l’acció que promou la Plataforma ‘Hidrogen Verd Catalunya Sud’ resulta estratègica pel Govern de la Generalitat de Catalunya en la selecció de projectes prioritaris a optar als fons europeus ‘Next Generation’ de recuperació post-COVID. El Govern assenyala que l’hidrogen és essencial per mantenir la competitivitat de la indústria química de Tarragona i els més de 30.000 llocs de treball que s’hi deriven.

El paper de l’energia eòlica

En aquest projecte, la generació d’energia eòlica és transcendental, atès que aporta la capacitat de generar energia elèctrica suficient per a obtenir hidrogen verd a partir de l’electròlisi de l’aigua. La tecnologia eòlica permet generar gran quantitat d’electricitat amb una baixa ocupació d’espai i és plenament compatible amb l’ús agrari de la terra.

L’hidrogen verd és un vector energètic que pot servir com a combustible net i sense emissions contaminants per a la indústria i la mobilitat i, per tant, és clau en la transició cap a una economia descarbonitzada. Alhora, la producció d’hidrogen verd permet l’optimització de la generació eòlica atès que, com a vector, pot ser un instrument efectiu per a emmagatzemar l’electricitat produïda en moments d’alta producció elèctrica i baix consum, contribuint a donar estabilitat al sistema de generació renovable.

Transició energètica

Això s’emmarca en el pla d’acció perquè les energies renovables cobreixin el 50% de la demanda elèctrica de Catalunya l’any 2030 en línia amb els objectius de la Unió Europea. La indústria d’energies renovables és un sector estratègic, especialment en un moment de crisi com l’actual, que compta amb una gran projecció per tirar endavant projectes vinculats a la nova economia verda.

L’eòlica és una de les úniques tecnologies netes, renovables, amb alta capacitat i amb una tecnologia madura per a generar els volums suficients d’energia que permetin substituir la producció elèctrica contaminant. L’eòlica és la renovable que més energia genera ocupant menys territori, és compatible amb qualsevol activitat econòmica (des de l’agricultura, la ramaderia i el turisme), les seves estructures són totalment reversibles i el seu desmantellament deixa el territori intacte.