Preguntes més freqüents

bannerinner02

Com produeix electricitat un aerogenerador?

La manera més simple d’explicar-ho és dir que una turbina funciona just al contrari que un ventilador. Mentre el ventilador utilitza electricitat per fer vent, la turbina utilitza el vent per fer electricitat.

Gairebé totes els aerogeneradors estan formades per pales que roten al voltant d’un centre horitzontal. El centre està connectat a una caixa de canvis i a un generador, que estan situats a l’interior de la gòndola. La gòndola és la part més gran que hi ha dalt de tot de la torre, on es concentren tots els components mecànics i la major part dels components elèctrics.

La majoria de turbines tenen tres pales que s’encaren cap al vent. El vent fa rodar les pales, que fan girar l’eix, i això es connecta al generador, que converteix el moviment en electricitat. Un generador és, doncs, una màquina que produeix energia elèctrica a partir d’energia mecànica, just el contrari que un motor elèctric!

Quanta electricitat produeix un aerogenerador?

Això depèn de varis factors com per exemple la quantitat de vent que bufa i la potència del aerogenerador. Un aerogenerador de 1,8 MW situat a un bon emplaçament produeix més de 4,7 milions d’unitats d’electricitat cada any. Això és suficient per satisfer les necessitats de més de 1.500 llars catalanes, o per fer anar un ordinador durant 1.620 anys.

Quina força ha de tenir el vent per fer funcionar els aerogeneradors?

Els aerogeneradors comencen a funcionar quan el vent assoleix una velocitat de 3 a 4 metres per segon, i arriba a la màxima producció d’electricitat amb un vent d’uns 13 a 14 metres per segon. Si el vent és molt fort, per exemple de 25 metres per segon com a velocitat mitja durant 10 minuts, els aerogeneradors es paren per qüestions de seguretat.

Quant d’espai necessiten els aerogeneradors?

El vent és una forma difusa d’energia, com moltes fonts renovables. Un parc eòlic format per 20 aerogeneradors pot ocupar una superfície d’un quilòmetre quadrat, però només fa servir l’1% del territori. La resta de l’espai es pot dedicar als altres usos que ja hi son preexistents, com agricultura, ramaderia o, simplement, com a habitat natural.

Què passa quan el vent deixa de bufar?

Quan no hi ha vent, l’electricitat continua sent proveïda per altres formes d’obtenir energia, com el gas. Per a més informació, llegeix el full de documentació “Energia eòlica i intermitència”.

De què estan fets els aerogeneradors?

Les torres solen tenir forma de tub i estan fetes d’acer, generalment pintat de gris. Algunes són de formigó. Les pales estan fetes de fibra de vidre amb un cor de fusta. Són de color gris clar perquè és el que menys es veu en la majoria de condicions de llum. L’acabat és mate, per reduir els reflexes.

Quines mides fan els aerogeneradors?

Els grans aerogeneradors moderns tenen rotors de més de 90 metres de diàmetre, mentre que les més petites, que són les que s’instal.len habitualment a països en vies de desenvolupament, tenen rotors d’uns 30 metres de diàmetre. Les torres tenen entre 25 i 100 metres d’altura.

Quant duren els aerogeneradors?

Un aerogenerador dura entre 20 i 25 anys. Durant aquest temps, com passa amb els cotxes, alguns dels seus components han de ser substituïts. Els primers aerogeneradors produïdes de forma massiva van celebrar el seu vintè aniversari al maig de l’any 2000.

Són sorollosos els aerogeneradors?

Els aerogeneradors no són sorollosos. L’evolució de la tecnologia eòlica ha fet gairebé imperceptible el soroll mecànic dels aerogeneradors. El principal soroll es el lleuger brunzit aerodinàmic de les pales quan passen per davant de la torre. A més, unes estrictes directrius determinen el nivell permès de soroll, fins al punt que és possible situar-se sota una turbina i mantenir una conversa sense haver d’aixecar la veu. Visita un parc eòlic per comprovar-ho o, encara més fàcil, llegeix el full de documentació sobre aerogeneradors.

Els aerogeneradors produeixen sons de baixa freqüència?

En qualsevol ambient, per més tranquil que sembli, es produeix soroll de baixa freqüència. Aquest soroll pot provenir de fonts ben diverses: maquinària, mitjans de transport o elements de la Natura, com el mar, el vent o els trons. En diverses mesures preses al Regne Unit, Dinamarca, Alemanya i els Estats Units durant la passada dècada, s’ha demostrat que els nivells de baixa freqüència i la vibració emesa pels aerogeneradors posats contra el vent se situen per sota del nivell de percepció. Tornar al menú

Quant de temps necessita un aerogenerador per “tornar” l’energia que ha calgut per a fabricar-lo?

La comparació entre l’energia utilitzada durant la fabricació i l’energia produïda per una estació elèctrica es coneix com a “balanç energètic”. La mesura es pot expressar com el temps de “tornada”, és a dir, el temps necessari per generar la quantitat d’energia utilitzada per fabricar la turbina o l’estació elèctrica. Els parcs eòlics necessiten una mitjana d’entre sis i vuit mesos de funcionament per “tornar” l’energia utilitzada per a fabricar -los i instal.lar-los.

Són eficients els aerogeneradors?

La màxima energia que una turbina pot obtenir teòricament del vent que l’empeny és del 60%. Amb tot, el significat de la paraula “eficiència” canvia quan es parla d’energia eòlica, perquè el cost del combustible per fer-la anar és zero. La principal preocupació no és l’eficiència en sí mateixa, sinó millorar la productivitat per reduir el preu de l’energia. Sovint, es confon “eficiència” amb “intermitència”. Per a més informació, llegeix el full de documentació “L’energia eòlica i la intermitència”.

Per què els aerogeneradors no tenen moltes pales?

El nombre òptim de pales per a un aerogenerador depèn de la tasca que hagi de fer. Els aerogeneradors que generen electricitat han de funcionar a velocitats elevades, però no necessiten una gran força per girar. Aquestes màquines tenen generalment tres pales.

A quina velocitat giren les pales?

Les pales giren a una velocitat constant d’entre 15 i 40 revolucions per minut. Amb tot, un nombre creixent de turbines funciona a una velocitat variable. Les revolucions de gir depenen d’un límit físic que es la velocitat màxima de la punta de les pales. Aquesta velocitat màxima es constant amb tots els rotors d’aerogeneradors, però lo que fa variar les revolucions de gir és la longitud de les pales. Un increment de la longitud de les pales implica un increment de la velocitat radial amb la mateixa revolució. Això significa que els aerogeneradors amb un diàmetre de rotor més gran (a partir de 90 metres) tenen com a màxim unes 19 girs per minut. Per tant, els aerogeneradors grans giren mes lentament que els aerogeneradors petits.

Quant costa fer electricitat a partir del vent?

L’energia eòlica és una de les tecnologies més barates per obtenir energies renovables. Pot competir amb les noves plantes de carbó i és més barata que les noves centrals nuclears. El cost de l’energia eòlica varia en funció de nombrosos factors. De mitjana, un parc eòlic en un bon emplaçament pot costar entre 4 i 5 cèntims d’euro per unitat, mentre que l’energia nuclear costa entre 5 i 9 cèntims tot i que en aquest cost no estan internalitzats els costos de desballestament de la planta, de descontaminació i de transport i emmagatzemament dels residus nuclears. Aquesta internalització dels costos fa que la generació d’electricitat a través de l’eòlica sigui la més barata.

No resulta més barat estalviar electricitat?

És més barat estalviar electricitat que generar-la, per qualsevol mètode. Segons estudis recents, les mesures per potenciar l’eficiència energètica costen al voltant de 1,4 cèntims d’euro per kilowat hora (per unitat). El cost de l’energia eòlica és de 4 a 5 cèntims d’euro per unitat. Amb tot, per combatre el canvi climàtic, és necessari combinar l’ús d’energies renovables amb l’estalvi d’energia.

Quina part del temps estan els aerogeneradors produint electricitat?

Un aerogenerador modern produeix electricitat entre el 70 i el 85% del temps, però genera diferents resultats en funció de la velocitat del vent. En el decurs d’un any, genera aproximadament el 30% del màxim teòric. Això es coneix com el seu “factor de càrrega”.

Per què no col.loquem tots els aerogeneradors al mar?

Els parcs eòlics terrestres són, hores d’ara, més econòmics que els marítims. El mar és un entorn hostil i dificulta l’establiment i funcionament dels aerogeneradors. A més, esperar que els parcs eòlics marítims siguin rendibles ens condemnaria a renunciar als nostres objectius i compromisos immediats de fer servir energies renovables per afrontar el canvi climàtic.

Els aerogeneradors espanten els ramats?

Els parcs eòlics són benvinguts pels agricultors i ramaders, perquè les seves terres poden continuar sent utilitzades per cultivar o criar ramats. Els aerogeneradors no molesten els xais, les vaques ni els cavalls.

Els parcs eòlics afecten el turisme?

Res no ho indica. A la turística població gironina de Roses, per exemple, funciona un parc eòlic des de finals dels anys 80 i en molts indrets d’implantació de parcs arreu d’Espanya els aerogeneradors generen una sensació de naturalesa pura i neta pel fet que es generen electricitat sense emissions. Aquesta imatge fa que en molts llocs els aerogeneradors siguin un interès turístic.

És popular l’energia eòlica?

Sí, és una de les tecnologies per produir energia més populars. Les enquestes d’opinió mostren regularment que 8 de cada 10 persones està a favor de l’energia eòlica, mentre que menys de 1 de cada 10 (al voltant del 5% dels enquestats) hi estan en contra. La resta són indecisos.

Què passa quan es desmunta un parc eòlic?

La forma en què les autoritats volen que es desmunti un parc eòlic s’ha d’especificar en el pla d’implantació autoritzat. Les clàusules que regulen el desballestament exigeixen, generalment, que es retirin tots els elements visibles del parc eòlic. Això afecta a els aerogeneradors. Les restes del servei, si és que n’hi ha també s’han d’eliminar. El Decret 174/2002 obliga als propietaris dels parcs eòlics de establir reserves econòmiques durant l’explotació de les instal.lacions per poder afrontar les despeses de desmuntatge. Comparats amb els problemes associats amb el desballestament d’una central nuclear o de les instal.lacions per obtenir gas o carbó, desinstal.lar un parc eòlic és ràpid i senzill, a més que els components i materials (l’acer, la fibra de vidre) es poden reciclar.

Què puc fer jo per impulsar l’energia eòlica?

Una de les principals contribucions que pots fer és posicionar-te a favor de l’energia eòlica. Envia cartes als diaris locals i nacionals, participa en programes de ràdio i deixa sentir la teva veu a favor de l’energia eòlica allà on sigui possible. No formis part de la majoria silenciosa.