EolicCat rebutja una moratòria a les energies renovables a Catalunya i demana al Govern “decisió i valentia” en la implantació de la transició energètica

EolicCat ha expressat la preocupació per si la materialització dels acords d’investidura deriven en una moratòria encoberta en la implantació de renovables a Catalunya. Aquest fet suposaria deixar sense efecte l’esforç que han dut a terme Departaments del Govern, ajuntaments i el sector eòlic per a recuperar una dècada perduda i assolir els objectius de transició energètica de la Unió Europea, el Parlament de Catalunya i el mateix Govern.

L’acord no fa cap referència als objectius intermedis de 2030 i emplaça directament als de 2050, denotant, o una manca de voluntat, o la consciència de la impossibilitat d’assolir-los per part dels partits signants. Aquest gravíssim fet apuntaria que el Govern renuncia als objectius de sobirania energètica de Catalunya, més tenint present que l’Estat està complint, amb escreix, els objectius compromesos.

EolicCat ha rebut mostres d’inquietud per part d’alguns membres que han manifestat estudiar renunciar a la tramitació de projectes a través de la Generalitat, incrementant la capacitat dels projectes a més de 50 MW i tramitant-los a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Aquests dos fets suposen que, si es posa en marxa una moratòria o s’endureixen més els criteris d’implantació de renovables a Catalunya, el gruix de la transició energètica a Catalunya es farà d’acord als criteris i als objectius de l’Estat, limitant la capacitat de decidir del Govern de la Generalitat a l’autoconsum i els petits projectes.

D’altra banda, EolicCat considera que el Decret Llei 16/2019, en la seva redacció i aplicació actual, és la norma més estricta i garantista de l’Estat. L’acció de la ponència de les Energies Renovables de Catalunya afegeix un filtre previ a la tramitació i avalua cadascuna de les propostes d’acord amb els impactes mediambientals i paisatgístics en l’activitat agrària i el patrimoni cultural. Aquesta actuació, de tipus tècnic i individualitzada per cada projecte, no es pot emparar en decisions discrecionals ni criteris subjectius, ni molt menys polítics.

A EolicCat, i des de la discrepància pel rigor en moltes de les decisions preses, es considera que els membres de la ponència han complert amb la seva funció garantista i de compromís amb el territori i el país, demostrant la voluntat d’avançar en la transició energètica a Catalunya. Sol·licitar la incorporació de representants del municipalisme implica una manca de confiança per part dels partits signants en els criteris i l’actuació dels funcionaris que han participat en la ponència i, en segon lloc, suposa introduir criteris d’avaluació subjectius. Aquest fet és més greu si es té present que, ambdós partits, compartien responsabilitats de govern i, per tant, del funcionament i actuació de la ponència.

Cal recordar que l’actuació de la ponència està sent molt restrictiva i que només han superat el filtre previ, sense condicionants, el 36% dels MW eòlics i el 5% dels MW fotovoltaics.

Es dóna la paradoxa de que, a més, els partits signants constaten la necessitat d’informar i comunicar a la ciutadania i donar suport tècnic i jurídic als municipis en els processos d’implantació de les energies renovables a Catalunya, quan aquesta ha estat una responsabilitat d’ells mateixos i de les seves responsabilitats de Govern. Cal exigir que, aquest cop, sí garanteixin i impulsin un debat documentat i fonamentat en dades objectives, que permeti prendre decisions i assumir les seves conseqüències.

EolicCat, per la seva banda, s’ofereix per ajudar en l’aplicació de les mesures proposades en l’acord de manera que no suposi un fre a la transició energètica. Des del sector, i com a experts i coneixedors de la dificultat en la implantació d’energies renovables al país, afavorim el seu progrés i contribuïm a la lluita contra l’emergència climàtica, aprofitant, així, totes les oportunitats econòmiques, socials i mediambientals que es deriven de dur a terme aquesta transició.