Sobre EolicCat

go to the next section

L'Associació Eòlica de Catalunya

EolicCat, l’Associació Eòlica de Catalunya, és la veu del sector empresarial eòlic de Catalunya.

Actualment està integrada per la major part dels actors vinculats al sector eòlic que hi operen: empreses dedicades a la fabricació, desenvolupament i manteniment d’aerogeneradors i parcs eòlics, promotors eòlics, i entitats juridicofinanceres.

Els objectius de l’organització passen per l’aposta d’un model energètic liderat pel sector eòlic, compromès amb el territori i la gent que l’habita. Creiem en una Catalunya sostenible, eficient i sobirana energèticament.