El potencial de l’eòlica marina: 50.000 llocs de feina a Espanya i Portugal fins al 2030

50.000 llocs de treball i 5.000 milions d’euros de facturació anual el 2030. Són les estimacions del nou estudi d’EIT InnoEnergy, encarregat a la consultora independent Enzen, sobre el potencial i avantatges competitius de la península Ibèrica per convertir-se en un hub clau en l’actual context d’auge de l’energia eòlica marina flotant.

L’estudi ofereix estimacions de l’impacte socioeconòmic que tindria el desenvolupament d’aquesta indústria a Espanya i Portugal en les pròximes dues dècades. Segons les prediccions dels experts internacionals del sector energètic, el sector podria arribar a crear fins a 50.000 llocs de treball altament qualificats, directes (60%) i indirectes (40%), i es generaria un volum de negoci de fins a 5.000 milions d’euros de facturació anual el 2030, amb més d’un terç dels ingressos provinents de l’exportació. En l’escenari més ambiciós projectat per l’estudi, la península podria arribar a disposar de 3GW de potència instal·lada el 2030 i 22 GW l’any 2050.

S’estima que en la dècada vinent es produirà l’ascens global de l’eòlica marina flotant, una tecnologia d’enorme potencial que generarà importants oportunitats i avantatges competitius a aquells que es posicionin aviat en el nou mercat. Fins ara, les regions més importants pel desenvolupament de l’eòlica marina flotant han estat Europa, Nord-amèrica i l’Àsia (Xina, Japó i Corea). Tanmateix, l’estudi d’EIT InnoEnergy apunta al potencial específic de la península Ibèrica, encara sense explotar. En la nota de premsa difosa, Mikel Lasa, CEO d’EIT InnoEnergy Iberia, dinamitzadora de projectes d’innovació amb col·laboració público-privada, defensa que en un moment tan delicat com l’actual, l’aposta per la reconversió industrial, i en especial per aquest sector, pot ser un baló d’oxigen que impulsi la recuperació i la resiliència de l’economia a llarg termini.

En aquesta aposta, hi juguen un paper clau els avantatges competitius d’Espanya i Portugal, identificats a l’informe, que no resulten fàcilment reproduïbles en altres zones. Una de les principals fortaleses de la regió és la possibilitat de desenvolupar un mercat intern en una primera etapa, especialment en zones insulars, on es poden posar a prova tecnologies i models de negoci para construir els fonaments d’una indústria ibèrica competitiva en mercats exteriors. D’altra banda, la regió compta amb les infraestructures portuàries, drassanes i capacitat fabril, imprescindibles per a un desenvolupament del sector relativament ràpid, i la seva localització geogràfica facilita l’accés tant als mercats europeus com als de la costa est americana. Finalment, l’estudi també considera de gran valor les capacitats industrials desenvolupades durant les darreres dècades i el talent acumulat en el sector de l’energia eòlica terrestre, la construcció naval i els sistemes elèctrics, així com el fet que es disposa de tecnologia pròpia i emprenedors amb projectes reconeguts internacionalment.