365 dies després del DL 24/2021: un model insuficient i uns MW en espera

Hi ha realitats que són innegables. Una d’elles és que, des de l’aprovació del DL 24/2021, no consta la presentació de cap nou projecte de parc eòlic davant el Govern de Catalunya. Una altra, més esperançadora, és que aquest mateix Govern disposa de suficients MW en cartera per a assolir l’objectiu del Pacte Nacional per la Indústria per al 2025 i de la PROENCAT 2050. La pregunta és: què hem de fer per tal de no perdre el control d’una situació que ens afecta a tots i a totes?

Un pas més enllà

L’avenç de l’autoconsum gràcies a la simplificació dels tràmits, juntament amb els ajuts públics per al seu finançament, han estat, segurament, els dos grans canvis en territori català després de l’aprovació d’aquest Decret Llei. Uns canvis que, malauradament, cal dir que són insuficients. I és que des d’EolicCat, com sempre, recordem que posar-se les piles vol dir anar molt més enllà d’aquest autoconsum. Necessitem parcs eòlics amb aerogeneradors de gran potència, sent aquesta l’única manera d’assolir el màxim rendiment amb el menor impacte al territori. Pot ser que l’eòlica de petita potència tingui sentit com a forma de contribuir a l’autoconsum, però la transformació del sistema energètic que necessita el país no pot dependre només d’aquesta. Raonable, no?

“Posar-se les piles vol dir anar molt més enllà d’aquest autoconsum. Necessitem parcs eòlics amb aerogeneradors de gran potència.”

Dit amb altres paraules, 365 dies després ens continuem trobant amb un model insuficient per a cobrir les necessitats de casa nostra. La importància d’implementar mesures polítiques, administratives i normatives, doncs, agafa més força que mai; especialment si parlem d’aquelles mesures que afavoreixen el desplegament de projectes eòlics i fotovoltaics de més de 5 MW de potència.

Un Ministeri que ens guanya la partida

Demanar al Govern més decisió per a impulsar la generació eòlica i fer efectiva la transició energètica no és cap exageració. No pot ser que la Generalitat estigui tramitant 304,27 MW, el 38,5% del total; mentre que el Ministeri de Transició Ecològica tramita 484,8 MW a Catalunya, un 61,5% del total.

“Posar-se les piles vol dir anar molt més enllà d’aquest autoconsum. Necessitem parcs eòlics amb aerogeneradors de gran potència.” (1)

Per sort, i després d’una aturada que començà el 30 de juny de 2017, la Generalitat, per fi, ha posat a informació pública vuit parcs eòlics a Catalunya, amb 59 aerogeneradors i una potència de 304,27 MW. Ara bé, puntualitzem que aquesta xifra només suposa un 7,5% dels 3.392,58 MW que la Generalitat té en cartera, resultants de restar del total els avantprojectes declarats no viables, els agrupats per ser tramitats al Ministeri i els desistits pels promotors. És a dir, es posa de manifest la baixa confiança dels promotors que opten per tramitar davant del Ministeri o invertir en altres territoris.

Cal capgirar la tendència i no posar en risc la sobirania energètica del país!

Simplificar, accelerar i no parar

Ja ho dèiem en un dels posts anteriors: una administració més àgil, ben dotada i que generi confiança és clau en l’assoliment de la sobirania i la seguretat energètica. S’han de reduir els terminis de tramitació i ampliar els equips professionals responsables de la burocràcia dels expedients, a més d’unificar els criteris de quantitat i qualitat de la documentació a aportar en cada fase, evitant la disparitat actual en funció dels Serveis Territorials que tramiten els expedients.

Si s’accelera la tramitació de projectes, EolicCat es compromet a implementar els MW aprovats amb la màxima rapidesa per a contribuir a la resolució de la crisi energètica, sempre en col·laboració amb el Govern per minimitzar els inconvenients DL 24/2021 i contribuir que s’assoleixin els objectius de generació eòlica previstos en la PROENCAT 2050 i el Pacte Nacional per la Indústria.

El canvi ja fa temps que va començar, ens hi sumem? 💪🏽♻️