La tramitació ràpida de permisos per a les renovables: qüestió de seguretat energètica

El paper de les Administracions Públiques és essencial a l’hora de tramitar, tant en temps com en forma, les instal·lacions de renovables. Europa ha avisat: per a complir amb l’objectiu del 45% de renovables l’any 2030 es requereix un accelerament urgent en el ritme d’instal·lacions. Explicat amb dades, a Europa, l’any 2021, es van instal·lar 11 GW, sent l’objectiu anual de 32 GW/any. Però, què té això a veure amb la seguretat energètica i la descarbonització?

Les energies renovables són el nucli de la seguretat energètica d’un país. La generació d’energia en el territori és clau en la presa de les decisions polítiques pertinents: com es distribueix, a quin preu, com ser més competitius, com aplicar mesures de retorn social, com lluitar contra la pobresa energètica. Sense seguretat energètica, la sobirania del territori perilla. I, per tant, la dependència de recursos externs també s’agreuja.

Per això, no només és important accelerar els processos per a complir els objectius climàtics, sinó també per a fer possible la recuperació econòmica i garantir la seguretat energètica. D’altra banda, segons s’explica des de l’Associació Empresarial Eòlica (AEE), “una tramitació administrativa sense un ritme adequat té un efecte directe en la cadena de subministrament de l’eòlica existent, ja que condiciona el ritme d’encàrrecs a les fàbriques per part dels promotors”.

El cas de Catalunya: un problema que no cessa

L’increment de la capacitat de generació renovable a Catalunya l’any 2021 ha estat ínfim, amb un elevat grau de dependència de la generació nuclear. La falta de renovables ha donat lloc a un augment del 255% de les importacions d’electricitat respecte a l’any anterior. I, segons l’Observatori d’Energies Renovables de Catalunya, per a fer front a les infraestructures de generació elèctrica caldrà invertir entre 51.000 i 57.000 milions d’euros. Serà això possible sense una acceleració en els procediments de tramitació? I sense el concurs de la participació pública i privada? I sense la construcció, en el cas de l’eòlica, de grans parcs? La resposta és ‘no’.

És cert que la reforma del Decret llei 24/2021 ha suposat un augment en les instal·lacions d’autoconsum. Tanmateix, això no ens permet parlar d’una transició energètica efectiva. Per si no fos prou, la nova normativa no ha accelerat, en cap moment, la tramitació de parcs eòlics i fotovoltaics de més de 5 GW. Dit amb altres paraules, l’Administració no s’ha dotat dels recursos necessaris per a avaluar, tramitar els projectes de renovables i solucionar el col·lapse administratiu que el territori català arrossega des de fa anys.

I, què es demana des de l’Observatori d’Energies Renovables de Catalunya?

  • Simplificar urgentment tots els procediments. La simplificació és la forma més efectiva d’accelerament.
  • Apostar per la col·laboració públic-privada treballant amb organitzacions, professionals, entitats o empreses amb capacitat certificadora per a avaluar els projectes de manera eficient.
  • Generalitzar el mecanisme de declaració responsable per a la major part de projectes.
  • Posar terminis breus i clars als procediments administratius i resoldre aquests terminis amb el silenci positiu.