Energia eòlica i solar

Vetllant pel sector energètic internacional

L’any 1974, després de la crisi del petroli del 73, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) crea l’Agència Internacional de l’Energia (AIE o IEA en les sigles en anglès) amb l’objectiu inicial de coordinar les mesures necessàries per assegurar l’abastiment de petroli, sobretot en situacions d’emergència com la que s’acabava de viure. Si bé això segueix sent un aspecte clau de la seva tasca, l’AIE s’ha situat al cor de diàleg mundial sobre l’energia, esdevenint la principal font d’informació estadística i analítica sobre el mercat internacional del petroli i altres sectors energètics.

Tot i haver sorgit de l’OCDE –només membres d’aquest organisme la integren-, l’agència actua com a una organització autònoma en el paper d’assessor polític per als 29 països que en formen part i per a tercers com la Xina, l’Índia o Rússia. En definitiva, l’AIE busca coordinar les seves polítiques energètiques, assegurant una millora en la fiabilitat, l’accessibilitat i la sostenibilitat de l’energia.

Centra la seva tasca en els quatre aspectes principals del que considera una política energètica sòlida: la seguretat energètica, el desenvolupament econòmic, la consciència o protecció ambiental i el compromís internacional. Per tant, la seves funcions es centren, essencialment, en polítiques destinades a mitigar els efectes del canvi climàtic, la reforma del mercat energètic, la col·laboració tecnològica internacional i en fer arribar la seva àrea d’influència arreu del món.

Es compon d’un Consell Directiu de funcionaris enviats pels estats membres que es reuneix periòdicament i d’una Secretaria permanent integrada per experts en temes energètics i estadistes que treballen sota la batuta d’un director executiu. L’equip duu a terme un ampli programa de recerca, recopilació de dades i difusió de publicacions – destacar el World Energy Outlook– i informes de seguiment de les polítiques energètiques dels països que en formen part.

Malgrat la seva tasca prominentment consultora, l’AIE ha hagut d’intervenir en els mercats en tres ocasions per tal de garantir l’abastiment de petroli: durant la Guerra del Golf del 91, arran dels desperfectes ocasionats per l’huracà Katrina i durant la invasió de l’OTAN a Líbia l’any 2011. (més informació sobre protocols d’emergència i actuacions, aquí)

Les energies renovables a l’AIE

L’agència té un paper destacat en la promoció de fonts d’energia alternatives, incloses les renovables. Pel que fa a l’energia eòlica, disposa d’un grup de treball específic fundat l’any 1977, l’IEA Wind, que funciona com una xarxa d’investigadors i experts en polítiques centrades en la promoció del vent com a font principal d’energia.

Serveix bàsicament per intercanviar informació sobre la planificació i execució de projectes nacionals eòlics a gran escala i per dur a terme el desenvolupament col·lectiu de projectes d’R+D+i. El treball d’aquests experts es concentra, fonamentalment, en l’intercanvi de noves tecnologies i millors pràctiques. A la pàgina web es troba la informació publicada segons el tipus de tasca o per activitat dels seus membres (podeu consultar la situació d’Espanya, aquí), així com diferents informes  anuals o de recerca a llarg termini.

El grup està format per 25 actors diferents: 20 països membres – Itàlia i Noruega tenen dues parts contractants-, la Comissió Europea, l’Associació Xinesa d’Energia Eòlica (CWEA en les seves sigles en anglès) i l’Associació Europea d’Energia Eòlica (EWEA en les seves sigles en anglès). Recentment, el grup d’eòlica de la AIE ha designat a l’espanyol Ignacio Martí, director de R+D+i de Catapult, una empresa que treballa anglesa en el sector offshore, com a nou president del seu comitè executiu.