180606_mobilitat_movilidad

Vent en popa: tots amb la mobilitat elèctrica… i renovable

El desenvolupament del cotxe elèctric no és una moda, ni un castell de sorra. El transport, que juntament amb els sistemes de calefacció suposa el 80% del consum energètic global, és un sector clau per a la  lluita contra el canvi climàtic. Una lluita que passa necessàriament per la descarbonització, o dit d’una altra manera, per l’electrificació de l’economia, i en especial els sectors que més energia consumeixen.

Segons l’últim informe d’Eurelectric «Vies per a la Descarbonització», perquè la Unió Europea assoleixi una reducció d’emissions del 95% pel 2050, l’electricitat haurà de cobrir al menys el 60% del consum final d’energia. I perquè la transició sigui exitosa, aquesta electricitat haurà de procedir d’un mix energètic majoritàriament renovable.

Quina és, doncs, la situació actual de la mobilitat elèctrica?

Bateries, la gran solució

Són la tecnologia que ha de donar resposta als grans reptes actuals d’electrificació renovable. No només són un component clau en el desenvolupament de vehicles elèctrics amb el preu i el rendiment que requereix el mercat, també són una solució d’emmagatzemament que donarà l’impuls definitiu a les tecnologies de producció d’energia renovable.

No és un somni, està passant ja. Els preus de les bateries d’ió liti, un aspecte que fins ara ha suposat un obstacle per a la comercialització dels cotxes elèctrics, ja han disminuït un 79%, des dels 1.000 dòlars per kWh que costaven al 2010 a 209 dòlars per kWh al 2017. Segons l’últim estudi de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), les vendes de vehicles elèctrics passaran dels 1,1 milions d’unitats venudes arreu del món (una xifra rècord enregistrada al 2017) als 11 milions al 2025, i a 30 milions al 2030.

Una aposta de tots

Creure en una mobilitat elèctrica i mediambientalment sostenible ja no és una visió d’uns pocs. Vistes les dades anteriors, no resulta sorprenent que les inversions en el sector s’estiguin disparant. Fins i tot les grans petrolieres aposten per un futur amb les carreteres plenes de cotxes elèctrics. Certament, la incertesa que envolta els preus de la gasolina hi juga un paper important, però segons els analistes, el principal factor que impulsa les inversions és el creixement exponencial de les vendes de vehicles elèctrics, juntament amb altres desenvolupaments recents, com les noves regulacions sobre contaminació urbana.

Les grans companyies elèctriques espanyoles d’Unesa també s’han aliniat fa uns mesos amb l’estratègia de l’Administració per desenvolupar les infraestructures de recàrrega en la via pública, tant en ciutat com carretera, necessàries per a la popularització dels vehicles elèctrics. El comunicat, a més, també pressionava l’Estat a definir els “objectius concrets” sobre el número de punts de recàrrega públics, tal com indica l’informe de Semestre Europeu publicat el passat febrer.

Un cotxe elèctric… i eòlic

Mentrestant, es segueixen creant sinèrgies entre les energies renovables i la mobilitat elèctrica, dos sectors que saben que comparteixen el mateix futur. L’Associació Empresarial Eòlica (AEE) i l’Associació Empresarial pel Desenvolupament i Impuls del Vehicle Elèctric (AEDIVE), per exemple, han anunciat recentment un acord de col·laboració per accelerar el desenvolupament d’una mobilitat basada en energies procedents de fonts renovables.

Entre els principals objectius comuns hi ha el de potenciar la utilització d’energia eòlica per a la cobertura de les infraestructures de recàrrega massiva, juntament amb altres com fomentar el desenvolupament dels sistemes d’emmagatzemament elèctric i de gestió de la demanda claus per a ambdós sectors.

Com ja vam comentar a l’article Renovables i mobilitat elèctrica: de la mà cap al futur, els vehicles elèctrics que funcionen amb energia renovable són una peça clau per aconseguir una economia sostenible, baixa en carbó i que vetlli pel medi ambient i per la qualitat de vida de les persones.