Superarà Espanya aquest any el rècord de renovables del 2020?

Bombeta a l'herba.

La quota d’energia renovable produïda a Espanya el 2021 podria ser superior a la xifra rècord marcada l’any passat: el 44% del total d’electricitat generada. Això és el que es desprèn de les últimes dades publicades per Red Eléctrica Española (REE), segons les quals més de la meitat de l’electricitat (el 51,5%) generada el primer semestre d’aquest any va ser d’origen renovable. Amb aquesta xifra, Espanya esdevé el quart país de la Unió Europea pel que fa al volum de generació verda.

Tal com recull un altre informe de REE, ‘Las energías renovables en el sistema eléctrico español 2020’, aquest va ser un any de rècords en la transició energètica. L’any passat va ser, en molts sentits, el millor des que existeixen enregistraments (2007). El parc de generació amb fonts d’energia renovable, que a finals d’any va arribar als 59.860 megawatts (MW), va créixer un 8,7% respecte a l’any anterior. L’augment de la potència instal·lada, gràcies principalment a l’eòlica i la solar, es va traduir en una participació històrica de les renovables en la generació anual d’electricitat: 110.566 Gwh (el 44% del total), un 12,9% més que el 2019.

Amb les dades de REE a la mà sembla que aquesta tendència es mantindrà el 2021. De moment, les xifres del primer semestre així ens ho indiquen. Fins al mes de juny, el 51,5% de la generació ha estat d’origen renovable, un 19,5% més que el 2020, i s’han enregistrat marques rècord de producció mensual i diària. El 23 de gener, per exemple, l’energia eòlica va cobrir el 49,6% del mix energètic, una dada que va quedar gravada a la història del sector.

La distribució pel territori, tanmateix, és desigual. Si prenem les dades del 2020 com a referència, veiem que Castella-i-Lleó, amb un 87%, segueix sent la comunitat autònoma amb major generació renovable. En aquest cas, i també en altres com el d’Aragó (71,7 %), l’eòlica hi té un paper clau com a principal tecnologia en potència instal·lada. Del conjunt de renovables, la producció eòlica va mantenir la seva posició líder el 2020, amb gairebé el 50% del total de l’energia renovable generada a Espanya.