Què guanyen les renovables amb la interconnexió elèctrica europea?

Per tal que un sistema elèctric funcioni de manera eficaç, les interconnexions internacionals, infraestructures que connecten els estats d’una determinada àrea geogràfica per permetre l’intercanvi d’energia, són fonamentals. No només garanteixen una major eficiència i seguretat de subministrament, sinó que també promouen la competència entre sistemes veïns i faciliten la integració de les energies renovables, un dels grans reptes actuals per a l’operació del sistema elèctric.

Objectiu 15% d’interconnexió

A l’Estratègia Europea per a la Seguretat Energètica publicada al 2014, la Comissió Europea (CE) va ampliar l’objectiu d’interconnexió elèctrica del 10% al 2020 al 15% al 2030. Per tal d’avançar en aquest sentit, la CE ha elaborat un llistat de gairebé 200 projectes bàsics d’infraestructura energètica agrupats sota el títol de “Projectes d’Interès Comú” i ha creat un grup d’experts que proporcionarà assessorament tècnic sobre com distribuir l’objectiu, finançament de projectes, procediments de subvencions, etc.

Tot i que en l’actualitat més d’una vintena de països ja han assolit l’objectiu del 10% o estan a punt de fer-ho, encara hi ha regions que necessiten un impuls per arribar-hi.

Un sistema robust, segur i sostenible

Són aquestes interconnexions les que fan d’Europa en el que es considera no només el major sistema elèctric del món, sinó també el més robust i segur: les interconnexions són el suport instantani més significatiu a la seguretat de subministrament. I una qüestió especialment important per a assolir una major integració i millor aprofitament de les energies renovables.

A més, en facilitar els intercanvis comercial d’energia, les interconnexions augmenten la competència entre estats aprofitant les diferències de preus. Aquest és un factor fonamental en l’anomenat Mercat Interior de l’Electricitat Europea (MIE), l’objectiu del qual és crear un mercat únic europeu que integri tots els mercats existents en l’actualitat. En resum, una vertadera xarxa elèctrica que superi les fronteres.

Connectats contra el canvi climàtic

La CE ha insistit en múltiples ocasions en la importància de l’augment de les interconnexions elèctriques transfrontereres per integrar més energia renovable en la xarxa i assolir els objectius climàtics i energètics de la Unió Europea. Els excedents d’energia renovable produïda a un determinat país, per exemple, podrien ser aprofitats per un altre país amb més demanda.

Fa uns mesos, la CE va posar a disposició 600 milions d’euros per, a través del programa Mecanisme “Connectar Europa” (MCE), donar suport financer a projectes d’infraestructura energètica europea d’interès comú, entre els quals es troba el desenvolupament sostenible i la protecció del medi ambient.

Per a estats perifèrics com espanyol, considerat una «illa energètica», les infraestructures d’interconnexió elèctrica també són un factor clau per garantir les necessitats de subministrament tant pel que fa a quantitat com a la qualitat. Una major interconnexió amb la resta de l’Europa continental és un dels ingredients clau per reduir significativament la complexitat de la integració de les energies renovables a la xarxa en l’actualitat.