Missió

bannerinner01

EolicCat creu en la necessitat de promoure aquest tipus d’energia renovable per aconseguir millorar el subministrament d’energia i trobar solucions energètiques alternatives que redueixin la contaminació en el procés de generació d’electricitat, i col·laborin en l’acompliment dels objectius en matèria d’aportació de les energies renovables al subministrament d’energia i en la lluita contra el canvi climàtic.

És voluntat d’EolicCat fer realitat la planificació eòlica formulada en el Pla de l’Energia de Catalunya 2012 – 2020, un projecte que contempla un objectiu de 5.153 MW de potència eòlica instal·lada a Catalunya per l’any 2020.