Eoliccat s’adhereix a la “Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud”

Tarragona, 12 de febrer de 2021.– Eoliccat ha acordat adherir-se a la “Plataforma Hidrogen Verd  Catalunya Sud”. La Plataforma, liderada per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, ja compta amb més de 100 entitats que tenen per objectiu transformar la demarcació durant la propera dècada a nivell industrial i social.

Eoliccat ha participat en les primeres reunions i comissions de treball de la Plataforma per aportar l’àmplia experiència i coneixement dels seus membres en el desenvolupament i la implantació de l’energia a Catalunya. Una acció orientada a transformar una indústria química més sostenible pel que fa al consum energètic i les emissions i avançar cap a la neutralitat climàtica el 2050.

La consolidació d’un hub industrial i energètic centrat en la producció i aprofitament de l’hidrogen verd com a recurs, és estratègic per a les comarques del Camp de Tarragona. A més, l’acció que promou la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud resulta estratègica pel Govern de la Generalitat de Catalunya en la selecció de projectes prioritaris a optar als fons europeus “Next Generation” de recuperació post-COVID. El Govern assenyala que l’hidrogen és essencial per mantenir la competitivitat de la indústria química de Tarragona i els més de 30.000 llocs de treball que s’hi deriven.

El paper de l’energia eòlica

En aquest projecte, la generació d’energia eòlica és transcendental, atès que aporta la capacitat de generar energia elèctrica suficient per obtenir hidrogen verd a partir de l’electròlisi de l’aigua. La tecnologia eòlica permet generar gran quantitat d’electricitat amb una baixa ocupació d’espai i és plenament compatible amb l’ús agrari de la terra.

L’hidrogen verd és un vector energètic que pot servir com a combustible net i sense emissions contaminants per a la indústria i la mobilitat i, per tant, és clau en la transició cap a una economia descarbonitzada. Alhora, la producció d’hidrogen verd permet l’optimització de la generació eòlica atès que, com a vector, pot ser un instrument efectiu per emmagatzemar l’electricitat produïda en moments d’alta producció elèctrica i baix consum, contribuint a donar estabilitat al sistema de generació renovable.

Transició energètica

Aquesta acció s’emmarca en el pla d’acció perquè les energies renovables cobreixin el 50% de la demanda elèctrica de Catalunya l’any 2030 en línia amb els objectius de la Unió Europea. La indústria d’energies renovables és un sector estratègic, especialment en un moment de crisi com l’actual, que compta amb una gran projecció per tirar endavant projectes vinculats a la nova economia veda.

L’eòlica és una de les úniques tecnologies netes, renovables, amb alta capacitat i amb una tecnologia madura per generar els volums suficients d’energia que permetin substituir la producció elèctrica contaminant. L’eòlica és la renovable que més energia genera ocupant menys territori, és compatible amb qualsevol activitat econòmica, des de l’agricultura, la ramaderia i el turisme, les seves estructures són totalment reversibles i el seu desmantellament deixa el territori intacte.

Sobre EolicCat

EolicCat, l’Associació Eòlica de Catalunya, és la veu del sector empresarial eòlic del país. Nascuda al 2006, actualment aplega la pràctica totalitat dels actors vinculats a aquest àmbit: empreses dedicades a la fabricació, desenvolupament i manteniment d’aerogeneradors i parcs eòlics, promotors eòlics, i entitats jurídico-financeres. Els objectius d’EolicCat són promoure l’energia eòlica com a instrument de desenvolupament sostenible i de protecció del medi ambient, i coordinar i representar els seus associats en defensa dels interessos comuns amb la finalitat d’assolir el màxim desenvolupament i l’òptima implantació de l’energia eòlica a Catalunya.