El sector eòlic català demana al Govern aplicar urgentment les recomanacions de la UE per avançar efectivament en la transició energètica

EolicCat ha demanat al Govern de la Generalitat a través de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que s’apliquin de forma immediata i generalitzada les recomanacions derivades del pla REPowerEU que ha presentat la Comissió Europea per la necessitat urgent d’accelerar en la transició energètica a Europa.

Les empreses eòliques de Catalunya demandaran al Govern per inacció i dany patrimonial

EolicCat afirma que els promotors eòlics patirien un dany econòmic quantificable de 150 milions d’euros, com a resultes de l’acció política del Govern i l’abast del canvi normatiu. Les accions jurídiques a emprendre deriven de l’impacte de la disposició transitòria segona del nou DL 24/2021, si s’interpreta retroactivament la disposició transitòria segona.

PIMEC, UNEFCAT i EolicCat rebutgen la petició de moratòria i defensen la contribució de Catalunya a la lluita contra l’emergència climàtica

PIMEC, UNEFCAT i EolicCAT s’oposen de forma categòrica a la petició de moratòria en la implantació d’energies renovables a Catalunya que promouen alguns col·lectius, amb el suport de grups polítics, atès que no hi ha cap raó que en justifiqui la seva necessitat i qualsevol proposta de canvi en la normativa vigent es pot dur a terme sense la necessitat d’una aturada.

EolicCat s’adhereix a la Plataforma ‘Hidrogen Verd Catalunya Sud’

EolicCat ha acordat adherir-se a la “Plataforma Hidrogen Verd  Catalunya Sud”. La Plataforma, liderada per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, ja compta amb més de 100 entitats que tenen per objectiu transformar la demarcació durant la propera dècada a nivell industrial i social.