Les asociacions d’energies renovables proposen que les primes no s’incloguin en els peatges d’accés de la factura elèctrica

L’actual assignació de partides en la tarifa elèctrica perjudica clarament als consumidors

Cada kWh hauria de tenir una “quota renovable” destinada a sufragar les primes, tal i com passa a Alemanya o a Itàlia

Madrid, 10 de juny de 2013.- Les associacions d’energies renovables proposen que les primes a la generació renovable es considerin com el què són, retribució per a la producció d’energia, i, per tant, s’incloguin en el terme d’energia de la factura elèctrica, tal i com passa a països del nostre entorn, com ara Alemanya o Itàlia. En l’actualitat, les primes s’inclouen entre els denominats peatges d’accés, causant un sobrecost innecessari als consumidors domèstics. 

Les tecnologies del règim especial -renovables i cogeneració- perceben una tarifa fixa per la seva producció elèctrica. La seva “prima equivalent” és el resultat de la diferència entre aquesta tarifa i el preu del Mercat Elèctric o pool. Per tant, les primes tenen una relació directa i inversa amb el preu del pool: a major preu, menos primes i viceversa.

Tal i com passa amb altres pagaments per a la producció elèctrica -els ajuts al carbó, en virtut de les restriccions tècniques per garantia de suministrament-, les primes haurien d’incloure’s en el terme d’energia de la factura elèctrica, liberalitzat des de l’any 2008.

No obstant això, les primes s’inclouen en el tram regulat de la factura elèctrica, entre els denominats peatges d’accés, que només haurien d’incloure costos estructurals del sistema elèctric, com ara les xarxes.

Aquesta distribució perjudica clarament als més de 17 milions de consumidors -llars i Pymes- que s’acullen a la Tarifa d’Últim Recurs (TUR).

Perjudici per als consumidors domèstics

D’acord amb l’ordre de mèrit del  pool, les renovables oferten la seva energia a preu zero, amb el què redueixen el preu de cassació final. Durant el primer trimestre d’aquest any hi hagut una gran penetració de renovables i l’abaratiment ha estat superior als 1.400 milions d’euros.

Gràcies a aquest abaratiment, la Comissió Nacional d’Energia (CNE) calcula que, en el còmput anual, el preu de mitjana del pool es situarà en 45,13 €/MWh, davant dels 51,19 €/MWh previstos en la Ordre de Tarifes, és a dir, 6,06 €/MWh més baix.

També d’acord amb la CNE, cada €/MWh que puji o baixi el preu del pool produeix un desviament de 100 milions d’euros en la prima equivalent del règim especial en termes anuals. D’aquesta manera, a no ser que pugi el preu de l’electricitat en el que queda d’any, les renovables cobraran el mateix –la tarifa fixa que tinguin assignada-, però la prima equivalent augmentarà en 600 milions per l’indicada relació inversa entre el preu del pool i les primes.

D’acord amb el comentat repartiment de partides de la tarifa elèctrica, els 1.400 milions que les renovables han baixat el preu del pool durant el primer trimestre afectaran al terme d’energia, mentre que els 600 milions extra de prima equivalent s’assignaran als peatges d’accés.

Ara bé, el terme d’energia de la TUR no es fixa d’acord amb els preus del pool, sinó amb els resultats de les trimestrals subhastes CESUR, sensiblement més elevat que aquell. La CESUR de decembre, vàlida per al primer trimestre, va deixar un preu de 54,18 €/MWh, mentre que el pool va estar a 50,5 €/MWh al gener, a 45,04 €/MWh al febrero i a 25,92 €/MWh al març. L’última CESUR, celebrada el març i vàlida per al segon trimestre, va establir un preu de 45,41 €/MWh, mentre que aquell mes el preu del pool va estar a 18,17 €/MWh.

És a dir, els consumidors acollits a la TUR no es beneficien de la baixada de preus que causen les renovables -el seu terme d’energia no pren com a referència el pool-, però es veuen clarament perjudicats perquè han de pagar als peatges l’increment de les primes equivalents que resulta dels baixos preus del pool.

Aquesta injusta situació s’ha agreujat amb la promulgació del Real Decret-Llei 2/2013, al eliminar l’opció de retribució de pool + prima i empènyer a totes les tecnologies del règim especial a l’opció de cobrar únicament una tarifa.

Quota renovable en cada kWh

El pas de les primes al terme d’energia que reclamen les associacions de renovables evitaria aquesta situació, perquè la baixada del pool compensaria directament l’augment de la prima equivalent, aportant una major coherència al sistema.

Amb la proposta de les associacions, una part del preu de cada kWh consumit aniria destinada a sufragar les primes. Aquesta “quota renovable” es decidiria a l’inici de cada exercici, es calcularia per diferències respecte al preu del pool i es revisaria cada trimestre. Podria incloure’s dins del cost de l’energia -com ja es fa amb les pèrdues o els pagaments per capacitat- o, e un moment donat, com a un capítol diferenciat de la factura.

Al final de cada exercici s’analitzaria la desviació que pogués haver sorgit -a l’alça o a la baixa- i es corregiria en l’exercici següent. No obstant això, l’elevada previsibilitat de les renovables indica que aquests desviament no serien significatius. La liquidació s’efectuaria, com la resta dels components del terme d’energia, a través de Red Eléctrica de España.

La quota renovable, a més, permetria mantenir la mateixa capacitat de discriminar entre els diferents tipus de consumidors, de forma que es pugui imputar la quota segons tarifa o col·lectiu de consumidors.

MÉS INFORMACIÓ
Tinkle Consultants 93 238 57 00
Aroa Casas (acasas@tinkle.es) 607 26 15 20
Olga Vidal (ovidal@tinkle.es) 607 14 69 48