Llarga vida als parcs eòlics marins, gràcies a la tecnologia

Qui viu prop de la mar sap com de ràpid es degrada gairebé tot. Les condicions ambientals marines són extremes: la radiació solar, el salnitre, la humitat… Pensem en el mobiliari de les terrasses als apartaments de platja. Si no és plàstic o inoxidable, de seguida es rovella tot. Si passa això amb objectes més o menys pròxims a la mar, podem imaginar, si més no, com ha de ser mar endins.

La duresa de les condicions mar endins

Les energies renovables marines han anat guanyant força en els darrers anys. Tant dins de l’àmbit estatal com des de la Unió Europa s’està promovent la investigació i la implementació de l’eòlica marina amb especial interès. En cas de seguir així, en un futur no massa llunyà, aquesta podria esdevenir una de les fonts de generació d’energia renovable més importants.

El problema és que les instal·lacions offshore tenen un cicle de vida molt més limitat a causa de les condicions climatològiques adverses que han d’enfrontar. Com apuntàvem, la radiació ultraviolada, augmentada per l’efecte de l’aigua; la sal; el fet que ara es mullen, ara s’eixuguen, ara es tornen a mullar; l’atac de microorganismes i bacteris o la humitat relativa, són factors que afecten les instal·lacions eòliques marines, inevitablement. Per no parlar de l’impacte i el desgast sever que infligeixen la sorra, les ones, els corrents marins o les deixalles que van flotant a la deriva.

El projecte AVANSURF

El projecte AVANSURF, emmarcat en el programa CIEN del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern espanyol i dotat amb un pressupost de 5 milions d’euros, va sorgir amb la finalitat de desenvolupar tecnologies que permetessin augmentar la vida útil dels parcs eòlics en mar obert.

Com? Aplicant els coneixements d’enginyeria de superfícies i TICs de Tekniker, centre tecnològic guipuscoà Tekniker, adscrit a la xarxa Fedit i membre de la Basque Research and Technology Alliance (BRTA), amb una dilatada trajectòria en el sector energètic. A Tekniker se li va encomanar la resolució dels reptes més importants als quals han de fer front les instal·lacions eòliques offshore en el seu dia a dia.

Tant dins de l’àmbit estatal com des de la Unió Europa s’està promovent la investigació i la implementació de l’eòlica marina amb especial interès. En cas de seguir així, en un futur no massa llunyà, aquesta podria esdevenir una de les fonts de generació d’energia renovable més importants.

Solucions avantguardistes

Les solucions brindades per Tekniker passen per la millora de la qualitat de l’acer amb que es fabriquen els components estructurals, el desenvolupament de pintures multifuncionals per tal d’obtenir recobriments amb unes majors prestacions i el disseny d’un sistema de monitoratge en temps real que permet de tenir en compte el nivell de degradació dels elements, en tot moment.

Pel que fa als recobriments orgànics multifuncionals, Tekniker va treballar en diversos tipus de pintures altament anticorrosives i hidròfobes, amb un major grau de flexibilitat i adherència i, fonamental, que s’assequessin com més ràpidament millor. Així es facilita la tasca de repintar i reparar in situ els components que ho necessitin.

Però, sense dubte, una de les tecnologies més punteres que ens deixa AVANSURF és un sensor que envia informació precisa sobre l’estat de la capa protectora de l’estructura offshore. S’integra al mateix recobriment de l’aerogenerador, ja que és molt petit. I, a sobre, molt econòmic. Així és possible prevenir danys greus i programar operacions de manteniment de forma òptima.

Més vida útil, més sostenibilitat. Win-win.