Links d’interès

bannerinner02

 

Organismes i agències d’energia

Catalans:

Entitat adscrita al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. Els seus objectius són potenciar les energies netes i eficients, l’estalvi i l’ús racional de l’energia, les energies renovables i un sistema energètic més sostenible.

Consorci local que té la missió d’impulsar el posicionament de Barcelona com una ciutat exemplar en el tractament dels temes energètics i la seva repercussió ambiental.

Fundació privada que participa activament en activitats que fomentin l’estalvi energètic i la implantació d’energies renovables a Tarragona.

Estatals:

Ens regulador que té com a objectius vetllar per la competència en els sistemes energètics i per l’objectivitat i transparència del seu funcionament, en benefici de tots els subjectes que operen en aquests sistemes i dels consumidors.

Centre tecnològic estatal dedicat a la investigació, el desenvolupament i e foment de les energies renovables a Espanya.

Entitat pública adscrita al Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç que promociona a Espanya l’eficiència energètica i l’ús racional de l’energia, així com donar suport a la diversificació de les fonts de proveïment i impulsar l’utilització de les energies renovables.

Internacionals:

Web de la Comissió Europea sobre energies renovables i alternatives: polítiques sectorials, legislació, programes específics, etc.

Xarxa europea d’organitzacions regionals i locals que implanta, coordina i facilita polítiques energètiques i ambientals.

Associacions eòliques

Estatals:

Ens que agrupa gairebé 300 empreses que operen al sector de les energies renovables. Hi són representats socis de totes les comunitats autònomes.

Associació espanyola que representa els interessos econòmics, industrials i empresarials del sector eòlic en l’àmbit de les energies renovables.

Unió empresarial que pretén reforçar la presència del sector eòlic gallec en el panorama estatal i internacional. També vol crear un marc normatiu que s’ajusti a les necessitats econòmiques i mediambientals de Galícia.

Associació que té per objectiu coordinar, divulgar i promoure l’energia eòlica a Castilla y León.

Associació que té per objectiu coordinar, divulgar i promoure les energies renovables a l’àmbit andalús.

Internacionals:

Lobby que treballa pel desenvolupament del vent i que és la veu dels fabricants de la indústria eòlica als Estats Units.

Ens professional del Regne Unit vinculat a l’energia eòlica.

Pàgina de l’associació eòlica danesa que ofereix una completa informació per entendre tot el referent a aquest sector.

EWEA representa a la industria de energia eòlica a nivell europeu i promociona activament la seva implantació i utilització al món.

Organització que agrupa les principals associacions de la indústria i institucions investigadores de les energies renovables a Europa.

Fòrum que representa al sector eòlic a nivell internacional i defensa l’alternativa eòlica com a font d’energia que proporciona grans beneficis mediambientals i econòmics

Associacions ecologistes

Organització ecologista internacional, econòmica i políticament independent, que duu a terme campanyes per aturar el canvi climàtic, protegir la biodiversitat, abolir l’ús de l’energia nuclear i fomentar la pau.

Xarxa de grups ecologistes, ecopacifistes, conservacionistes i de defensa dels animals.

Altres webs d’interès

Completa de energia eòlica base de dades sobre desenvolupament i tecnologia eòlica elaborada per un dels grups de treball de l’Agencia Internacional de l’Energia.