Les dones, agents de canvi a la indústria eòlica

La transició energètica cap a un sistema d’energia renovable, distribuïda i descarbonitzada presenta un ampli ventall d’oportunitats pel desenvolupament econòmic i social, entre els quals sovint es destaca la creació de llocs de treball. És fonamental, tanmateix, garantir un repartiment equitatiu dels beneficis del nou escenari i preguntar-se, per exemple: quin paper tenen actualment les dones en el sector de l’energia eòlica?

A  l’informe «Energia Eòlica: una perspectiva de gènere» publicat el passat gener, l’Agència Internacional de les Energies Renovables (IRENA), en col·laboració amb el programa Women in Wind Global Leadership, explica com afecten les qüestions de gènere al sector i destaca el valor aportat per la perspectiva de les dones «en decisions clau, des de prioritats d’inversió fins al disseny de projectes».

Un sector dominat pels homes

Tal com mostra l’estudi d’IRENA, l’eòlic encara és un sector dominat pels homes. Al sector de les energies renovables, les dones ocupen més del 32 % dels llocs de feina, una xifra significativament per sobre de la mitjana del 22 % enregistrada en la indústria petroliera i del gas arreu del món. En l’àmbit eòlic, tanmateix, les dones representen només el 21% de la força de treball arreu del món, tot i que a Europa i Amèrica del Nord arriben a ser-ne el 26%.

Donat el dinamisme del sector energètic actual, IRENA estima que el nombre de llocs de treball passarà dels 11 milions enregistrats el 2018 als 42 milions el 2050. En ple creixement, les energies renovables requereixen diferents competències professionals al llarg de tota la cadena de valor. Augmentar la participació de les dones implica també augmentar el ventall de talents i aprofitar el potencial femení que resta infrautilitzat, al mateix temps que es fomenta una distribució socialment equitativa de les oportunitats socioeconòmiques associades a la transició energètica global.

Més enllà de l’equitat, oportunitat

Segons les investigacions i anàlisis d’IRENA, un increment de la diversitat de gènere comporta importants beneficis col·laterals. Les noves perspectives aportades per les dones al lloc de treball milloren la capacitat de col·laboració i tenen un impacte positiu en els resultats generals de les organitzacions.

La promoció de la igualtat i la diversitat no és només una qüestió d’equitat fonamental, sinó un factor clau en les estratègies energètiques tant estatals com globals que permet accelerar la transició cap a un model més sostenible. La generalització de les energies renovables té potencial per reduir la pobresa, crear més treball i millorar el benestar de la població arreu del món. Tanmateix, per poder assolir aquest potencial i ser capaç de cobrir les necessitats de les societats modernes, el sector haurà de saber aprofitar fonts més àmplies de talent i valorar el lideratge i les aportacions de les dones.

Dones, apoderament i accés a l’energia

Basada en dades procedents d’una enquesta mundial a 1.500 participants de 144 països realitzada el 2018, la publicació analitza l’estat actual de la participació de les dones en el sector de les energies renovables a través de dos escenaris: les societats modernes, on les energies renovables complementen les fonts d’energia convencionals, i les societats on les renovables estan aportant importants solucions d’accés a l’energia.  

El cinquè Objectiu de Desenvolupament Sostenible situa la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones al bell mig de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Les energies renovables són una eina molt potent per millorar l’accés a l’energia, transformar els mitjans de vida de les dones com a agents actius (especialment en sistemes no connectats a la xarxa) i maximitzar els beneficis socioeconòmics per a les comunitats. A les zones menys desenvolupades, l’accés a l’energia allibera el temps de les dones, que dediquen una mitjana de 100 hores a l’any a recollir llenya, i permet una major flexibilitat en l’organització de les tasques domèstiques.

Rumb al futur

Per totes aquestes raons, IRENA defensa la incorporació de perspectives de gènere a tots els àmbits de la indústria, juntament amb l’adopció de les corresponents polítiques, l’adaptació de la formació i el desenvolupament de competències com a eines efectives per construir un sector ben articulat i preparat pel futur. La promoció de la igualtat de gènere a tots els nivells esdevé, doncs, “una qüestió de màxima prioritat tant pel sector públic com pel privat”.

Per tal de recollir més informació sobre el paper de les dones al sector eòlic global, IRENA i el programa Women in Wind Global Leadership, treballen actualment en una segona enquesta global, The Global Gender Survey of the Wind Industry, realitzada a finals del 2019.  Women in Wind Global Leadership és un programa iniciat l’abril del 2019 per la Xarxa Global de Dones per la Transició Energètica (Global Women’s Network for the Energy Transition) i pel Consell Global de l’Energia Eòlica (Global Wind Energy Council, GWEC) per  «impulsar el rol de les dones com a agents de canvi en la societat i en la transició energètica, i promoure les millors pràctiques a dintre de la indústria eòlica».