L’eòlica podria garantir l’ocupació de fins a 30.000 persones a l’Estat, i més

Inversions de més de 1.000 milions d’euros i 30.000 llocs de feina. Aquestes són les principals estimacions que l’Associació Empresarial Eòlica (AEE) deriva de la darrera subhasta d’energies renovables celebrada a finals de gener. A través d’un comunicat, la institució ha celebrat els 998 megawats (MW) eòlics adjudicats, però també ha exigit una major capacitat en la propera subhasta per tal d’«aprofitar al màxim» el potencial de la indústria eòlica. Tant per avançar cap als objectius de reducció d’emissions contaminants, com per impulsar la reindustrialització i la recuperació econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19.

Segons l’AEE, l’alta participació de l’eòlica en la subhasta és una prova del compromís del sector en contribuir al compliment dels objectius establerts al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC), així com de l’existència d’una «bossa de projectes madurs suficientment gran que pugui cobrir aquests objectius en els pròxims anys». L’associació ha recordat també que en l’actualitat l’eòlica compta amb el 100% de la cadena de valor ubicada a dins de l’Estat, on és la primera tecnòloga per potència instal·lada.

L’AEE entén que una de les principals funcions de la subhasta ha de ser “ajudar a equilibrar, dirigir i controlar” en quina mesura i a quin ritme contribueix cada tecnologia de generació elèctrica als objectius del PNIEC. En aquest sentit,  destaca la importància de dimensionar les quotes  mínimes per tecnologia, i d’establir un calendari de posada en funcionament dels projectes que respectin aquestes quotes.

El sector eòlic està en condicions d’assumir anualment «quotes més àmplies que l’actual». Tal com l’associació recorda, La Patronal afirma que per poder contribuir amb tot el seu potencial a la recuperació econòmica post-Covid, l’avanç de l’eòlica hauria d’estar al voltant dels 2.200 MW anuals, una xifra molt per sobre dels 1.000 MW de quota de l’actual subhasta. Només així, asseguren des de l’AEE, es podran assolir els 50.333 MW eòlics instal·lats pel 2030 d’una manera ordenada i estable que eviti tensions en la cadena de subministrament. Augmentar aquesta quota, a  més, és clau per evitar que en el futur es torni a produir l’increment sobtat dels preus de l’electricitat que vam patir en la segona setmana de gener. Actualment, l’eòlica és l’única tecnologia renovable capaç de generar més potència durant les hores crucials de consum elèctric en hivern.

Així doncs, és fonamental que en el futur les subhastes es dissenyin de manera que «permetin aprofitar al màxim les característiques de cada tecnologia» i el seu potencial per contribuir a la reindustrialització del territori i a la recuperació econòmica, tan necessària després de la desfeta social de la pandèmia.

Tanmateix, tot i reconèixer que les subhastes són una eina que pot ajudar a promoure la transició energètica cap a un model renovable, la patronal ha declarat que només amb subhastes no es podran assolir els objectius del PNIEC. És fonamental treballar també per promoure altres mecanismes importants per fer avançar la generació renovable i la descarbonització de l’economia, com ara els PPAs o altres esquemes de finançament.