energia eòlica beneficis | beneficios energía eólica

L’energia eòlica va evitar l’emissió de 25 milions de tones de CO2 al 2017

25 milions de tones de CO2. És la contaminació atmosfèrica que es va evitar a l’Estat durant el 2017 gràcies a la substitució de tecnologies de generació elèctrica basades en combustibles fòssils per energia eòlica. Així ho indica l’Estudi Macroeconòmic de l’Impacte del Sector Eòlic realitzat per la consultora Deloitte per a l’Associació Empresarial Eòlica (AEE). 

Beneficis ambientals de l’energia eòlica

Entre el 2012 i el 2017 es van deixar d’emetre a l’atmosfera 155 milions de tones de gasos d’efecte hivernacle, dels quals 50 milions corresponen als anys 2016 i 2017. Un senyal ben clar de l’impacte de l’aposta per l’energia eòlica i altres fonts d’energia neta.

Si mirem les xifres calculades des de principis de segle fins al 2017, la quantitat de CO2 que no s’ha emès gràcies a l’expansió de l’energia eòlica ascendeix a 328 milions de tones, un volum superior a totes les emissions de l’Estat durant el 2016 (325 milions de tones de CO2). En altres paraules, el parc eòlic ens ha permès reduir una xifra equivalent a un any d’emissions contaminants.

Les 25 milions de tones de CO2 no emès al 2017 per impacte del sector eòlic equivalen al 58 % del total d’emissions generades durant el mateix any per les centrals tèrmiques de carbó.

Menys petroli importat: menys despesa i emissions

A més, l’informe de l’AEE calcula que només al 2017 la substitució d’electricitat d’origen fòssil per energia eòlica va suposar una reducció de 9,2 milions de tones equivalents de petroli. Si comptem el període entre el 2000 i el 2017, aquesta xifra ascendeix a 113 milions de tones de petroli. L’estudi estima que aquest impacte del sector eòlic ha suposat un estalvi d’uns 2.554 milions d‘euros entre el 2000 i el 2017.

Les dades de l’informe elaborat per Deloitte posa doncs en relleu els múltiples aspectes de l’impacte de l’eòlica i les energies renovables en general, així com el seu paper clau per a assolir els objectius de reducció d’emissions establerts a l’Acord de París.