Eix vertical

Els molins d’eix vertical no necessiten ser orientats de cara al vent, resultant fàcils de construir. Per això van ser els primers, en forma de panèmona.

Les panèmones consten d’una sèrie d’aspes amb veles o cassoletes que són arrossegades pel vent. S’utilitzen generalment per al bombeig d’aigua.

Durant el segle XX es van idear altres molins d’eix vertical de més complexitat, els Savonius i els Darrieus.

Els Savonius consisteixen en un cilindre dividit en dues meitats distribuïdes en forma de S. D’aquesta manera queden dues obertures que reben la força d’arrossegament del vent. Són molt compactes i s’utilitzen com a petits aerogeneradors.

Els Darrieus estan formats per dues pales, amb perfil d’ala, distribuïdes en forma de H. Necessita d’un arranc inicial per poder funcionar basant-se en la força de sustentació del vent sobre les pales. S’usen com aerogeneradors però han estat àmpliament superats pels aerogeneradors de tres pales.

alternative text