Tipus de molins

Eix vertical

Eix vertical

En la majoria de màquines és molt important la disposició del seu eix de gir.

Diem que una màquina és d’eix vertical quan aquest és perpendicular al terra. En són exemples casolans les batedores o les espremedores elèctriques.

Per contra, parlem de màquines d’eix horitzontal quan aquest és paral·lel al terra. A les llars en són bons exemples les rentadores i les assecadores de roba.

Si l’eix d’un molí és vertical pot dissenyar-se per aprofitar l’arrossegament i la sustentació del vent. Per contra, si és horitzontal el vent haurà de circular entre les pales, amb la qual cosa només és possible treballar basant-se en la sustentació.

Eix horitzontal

Eix horitzontal

alternative text