Materials (panèmona)

  • Rodó de fusta de diàmetre 8 mm, adquirit en un magatzem de fustes.
  • Tap de plàstic, procedent d’un bidó d’aigua de 8 litres.
  • Asts de fusta per a barbacoa. Les trobaràs en qualsevol supermercat.
  • Safates de "suro blanc" (polistirè expandit), procedents de la cuina de casa. En lloc d’aquestes safates també pots utilitzar a mode de cassoletes plàstic procedent de culs d’ampolles d’aigua grans (1,5 litres).
  • Cola tèrmica.
  • Cinta adhesiva de pintor.