Panèmona

Panèmona i ventilador d'assaig

Panèmona i ventilador d’assaig

La panèmona és un molí d’eix vertical que funciona per arrossegament.

És el tipus de molí de vent més antic i més fàcil de construir.

Rotor de la panèmona

Rotor de la panèmona