Operacions (multipala)

alternative text

 1. Talla el rodó de fusta per a la torre a uns 33 cm de llargada.
 2. Amb una maquineta de fer punxa, millor metàl·lica, fes punxa en els dos extrems de la torre.
 3. Fes un forat al centre del tap de fusta, d’uns 4 mm de diàmetre. És el forat per allotjar la torre.
 4. Fes dos forats oposats en el lateral del tap, per passar l’eix. Assegura’t que és ben bé un diàmetre del tap. Els forats han de fer 4 mm de diàmetre.
 5. A sota d’un dels forats de l’eix fes-ne un altre de 3 mm per allotjar l’ast que aguantarà el penell.
 6. Introdueix la torre dins del tap. Encola tap i torre per dalt i per sota, amb força cola tèrmica. Assegura bé la verticalitat entre el tap i la torre.
 7. Talla el full DIN A4 per obtenir-ne un quadrat de 210 mm de costat.
 8. Dibuixa sobre el quadrat les diagonals i fes talls iguals fins uns 50 mm del centre, segons plantilla.
 9. Fes en el quadrat de plàstic els cinc forats de 4 mm necessaris per muntar l’hèlix a l’eix, segons plantilla.
 10. Talla uns 22 cm de varilla roscada M4.
 11. Entra una femella dins la varilla M4 fins uns 9 cm. És la que va darrere l’hèlix.
 12. Entra en l’eix el quadrat de plàstic pel seu centre.
 13. Introdueix una altra femella en l’eix, roscant-la fins trobar el plàstic i la primera femella.
 14. Entra una altra femella i rosca-la només un cm a la varilla.
 15. Doblega les puntes del quadrat on hi tens un forat i entra-les a l’eix. Ja tens l’hèlix feta.
 16. Tanca el conjunt amb una femella cega.
 17. Ajusta les femelles de tot el conjunt, de tal forma que l’hèlix quedi ben fixada al seu eix. La distància entre el darrere i el davant de l’hèlix ha de ser d’uns 8 cm. D’aquesta distància en depèn la capacitat d’entrada d’aire i la forma aerodinàmica de l’hèlix.
 18. Talla la safata de "suro blanc" per quedar-te només amb el fons, que és pla.
 19. Enganxa, amb cinta adhesiva, el rectangle de "suro blanc" a una ast de barbacoa. Fes-ho per la banda més estreta del suro i per la punxa de l’ast.
 20. Fixa el conjunt amb un parell de gotes de cola tèrmica. Ja tens fet el penell.
 21. Introdueix el penell dins del tap i encola’l. Assegura’t que queda aliniat amb l’allotjament de l’eix.
 22. Introdueix l’eix dins del tap i fixa’l pel darrere amb dues femelles, a mode de femella-contrafemella. Opcionalment, pots posar una roda dentada a l’eix per poder muntar dins la góndola un petit generador d’electricitat

alternative text