Materials (Darrieus)

  • Rodó de fusta de diàmetre 8 mm, adquirit en un magatzem de fustes.
  • Asts de fusta per a barbacoa. Les trobaràs en qualsevol supermercat.
  • Cartolines DIN A4.
  • Cola tèrmica.
  • Cinta adhesiva de pintor.