Operacions (base)

  1. Tallar un bidó d’aigua de 8 litres per obtenir-ne dues tires de plàstic d’amplada XXX cm i llargada el perímetre del bidó. És millor fer servir la zona on el plàstic fa relleu perquè és més resistent. Vigila molt a l’hora de fer servir el tallador (cutter).
  2. Entrecreuar les dues tires a 90º i grapar-les entre sí (grapes d’oficina).
  3. Foradar amb el trepant el centre de la unió de les dues tires. El diàmetre del forat ha de permetre passar bé el rodó de fusta que facis servir com eix (molins verticals) o com a torre (molins horitzontals). Pensa, però que el rodó de fusta (eix o torre) ha de girar dins del forat però no ha de ballar.
  4. Grapar (grapes industrials) les dues tires de plàstic a la base de fusta, per obtenir l’estructura de doble arcada que aguantarà el rodó de fusta (eix o torre).
  5. Marcar on ha d’anar el vis on descansa el rodó de fusta (eix o torre). Per a això cal introduir un llapis pel forat de l’estructura de plàstic i assegurar-te de que està completament vertical (amb escaire o plomada).
  6. Obrir el pas del vis amb una barrina.
  7. Xamfranar una mica l’orifici que acabes de fer. Es pot fer a mà, amb una broca. Si ho fas amb el trepant has de vigilar de no fer malbé el forat de l’estructura.
  8. Collar el vis dins la fusta, procurant que quedi una mica enfonsat. A banda de ser més estètic això fa que el rodó de fusta (eix o torre) es mantingui més en el seu lloc.