Materials (base)

  • Fusta massissa, procedent d’un palet.
  • Plàstic procedent d’un bidó d’aigua de 8 litres.
  • Grapes industrials.
  • Grapes d’oficina.
  • Vis per a fusta de cap cònic i tall en estrella (20 mm).