Aerogenerador

WinLab Jr, tripala didàctic (1 Watt de potència)

WinLab Jr, tripala didàctic (1 Watt de potència)

WindLab Jr és un aerogenerador tripala amb una potència de 1 Watt.

A Catalunya és comercialitzat per www.fadisel.cat amb la referència C-0200. Dins aquesta web cal anar a [Educatiu Cebekit] [Aerogenerador En Kit].

L’aerogenerador es lliura a peces, sent fàcil de muntar.

A més, va acompanyat d’un circuit imprès amb díodes LED i un brunzidor per poder experimentar.

Manuals:

Recorda que pots convertir en aerogenerador qualsevol molí de vent una mica potent que construeixis.

Per això només et cal afegir-hi un multiplicador de velocitat i un generador d’electricitat. A l’Aula de Tecnologia tens els elements mecànics necessaris (politges, engranatges, …) i petits motors elèctrics que poden fer de generador d’electricitat.