Introducció

Les grans civilitzacions antigues (Mesopotàmia, Egipte, Grècia, …) ja empraven la força del vent per fer anar vaixells i molins.

L’evolució tecnològica dels darrers segles (especialment la del segle XX) va portar el vent a ser una font d’energia poc utilitzada.

El vent, com a forma indirecta de l’energia que ens arriba del Sol, és renovable.

En les darreres dècades hem anat veient com es recuperaven molins en desús i apareixien els molins moderns, anomenats aerogeneradors per la seva capacitat de transformar l’energia del vent (anomenada eòlica) en electricitat.