Mesurant el vent

Penell (dalt) i anemòmetre (a sota)Penell (dalt) i anemòmetre (a sota)

La direcció del vent és mesurada per mitjà del penell, que té forma de fletxa.

L’instrument que mesura la velocitat del vent s’anomena anemòmetre, sent el més usual el de cassoletes.

El penell és un instrument ancestral i el podem veure encara en teulats i en alguns tipus de molins.

Avui en dia és freqüent veure el penell i l’anemòmetre junts en moltes estacions meteorològiques i en els grans aerogeneradors.