Direcció del vent

Rosa dels vents catalans Rosa dels vents catalans

La direcció del vent s’expressa amb el punt cardinal d’on procedeix.

Un vent del nord significa doncs que ve del nord i se’n va cap al sud.

Els vents també reben un nom segons de quin punt cardinal procedeixen.

En català els vents es coneixen per: tramuntana el del nord, gregal el del nord-est, llevant el de l’est, xaloc el del sud-est, migjorn el del sud, llebeig (o garbí) el del sud-oest, ponent el de l’oest i mestral el del nord-oest.

A nivell tècnic, la direcció del vent s’indica en graus. Així, 0° és calma (sense vent), 90° vent de l’est i 360° vent del nord.