Arrossegament i sustentació

Arrossegament

Arrossegament

Quan sobre un cos incideix el vent es pot produir arrossegament i sustentació.

Si la superfície de cara al vent és molt gran, l’objecte és clarament arrossegat. A la natura, les branques dels arbres en són un cas típic.

Sustentació

Sustentació

Si la superfície de cara al vent és molt petita, l’objecte queda sustentat per la força de l’aire.

Amb un perfil adequat, en forma d’ala, la sustentació és molt més gran que l’arrossegament. Les ales dels ocells i les dels avions es basen en la sustentació.

Una altra aplicació de la sustentació són les hèlixs. Estan formades per una sèrie de pales muntades al voltant d’un eix de gir.

Hèlix

Hèlix

Fent-les voltar amb un motor desplacen el fluid (aigua, aire) on són, podent propulsar naus o bombar el fluid, com en el cas dels ventiladors.

Si, per contra, és el corrent del fluid el que fa voltar l’hèlix llavors converteix l’energia del fluid en energia mecànica. Els molins més potents estan basats en l’hèlix i sovint se’ls anomena per turbines eòliques.