Generació d’electricitat

Aerogenerador modern de 3 MegaWatt de potència

Aerogenerador modern de 3 MegaWatt de potència

Fins ara hem vist les aplicacions tradicionals dels molins de vent, la mòlta i el bombeig d’aigua.

Per a la mòlta, el molí acciona una pedra gran, anomenada mola. En l’extracció d’aigua es fa anar una bomba.

Si en lloc de la mola o de la bomba accionem un generador d’electricitat (dinamo o alternador) haurem convertit el nostre molí de vent en un aerogenerador.

Els aerogeneradors han evolucionat molt en els darrers anys i els podem trobar de forma individual o en grups, formant parcs eòlics. El terme eòlic prové de la mitologia grega, en la que Èol era el senyor dels vents.