Activitat 2 (aplicacions del vent)

Icona de Pregunta iDevice Marca la resposta correcta

Durant segles, els vaixells comercials van impulsar-se amb:
Perxes i rems
Veles i rems
Només veles

 

Icona de Pregunta iDevice Veritat o mentida?

La mòlta consisteix en desintegrar la matèria primera en forma de gra i reduir-la a pols o farina.
Veritat
Mentida