Mapa eòlic de Catalunya

Mapa eòlic de Catalunya a 80 metres

Mapa eòlic de Catalunya a 80 metres

Els mapes eòlics d’un país es fan mesurant el vent mitjà anual a 40, 60 i 80 metres d’alçada.

D’aquesta forma es saben les zones on és rendible instal·lar molins de vent.

A partir d’aquest mapa s’exclouen els llocs de protecció especial com els parcs naturals.

D’aquí en resulten les zones on es poden fer instal·lacions eòliques, les quals requereixen sempre un estudi d’impacte ambiental.

A Catalunya hi ha uns 31 parcs eòlics en funcionament, uns 41 més d’autoritzats i uns 27 més en tramitació.