Impacte ambiental

Vinyes, oliveres, ametllers, ...

Vinyes, oliveres, ametllers, …

Qualsevol activitat humana afecta el medi ambient. El futur del nostre planeta passa per les tres erres (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) i per la substitució de les fonts d’energia no renovables (petroli, gas, fissió nuclear) per renovables (hidràulica, solar, eòlica).

Un parc eòlic necessita camins d’accés i una línia d’alta tensió per evacuar la seva producció. Això, el seu impacte visual, el soroll que feien els primer aerogeneradors i l’afectació a la fauna (especialment aus i ratpenats) els va fer inicialment impopulars.

L’experiència adquirida en les dues darreres dècades ha originat importants avenços tecnològics i una millor planificació a l’hora d’ubicar els parcs eòlics. Això fa que els molins moderns hagin esdevingut tot un símbol del desenvolupament sostenible.