Aerogeneradors tripala

Aerogenerador tripala

Aerogenerador tripala

Els grans aerogeneradors o turbines eòliques de tres pales estan formats per:

  • Torre. Com en tot molí de vent, permet treballar a una major alçada, lliure d’obstacles i amb més vent. Arriben a fer 100 m.
  • Góndola. Dins d’ella, la velocitat de gir de l’hèlix o rotor és multiplicada per engranatges que accionen el generador d’electricitat. La góndola gira automàticament sobre la torre per orientar el rotor cap al vent, basant-se en penells i anemòmetres que té a sobre.
  • Rotor. Format per tres pales de fibra de vidre molt resistent, orientables per adaptar-se al màxim a les condicions del vent. Les pales arriben a fer 50 m de llargada.

Les grans turbines eòliques funcionen per vents entre 3 i 25 m/s. Dins la góndola tenen un ordinador de control que n’optimitza el funcionament i les atura en cas de vent excessiu.