Activitat 6 (aerogeneradors)

Icona de Pregunta iDevice Marca la resposta correcta

Perquè es pugui instal·lar un parc eòlic cal:
Que sigui una zona de vent.
Que NO sigui una zona de protecció especial (parc natural).
Que faci vent, que NO sigui una zona de protecció especial (parc natural) i que s’hagi fet un estudi d’impacte ambiental.
Que sigui una zona de protecció especial (parc natural).

 

Icona de Pregunta iDevice Veritat o mentida?

Catalunya és de les comunitats autònomes d’Espanya amb més producció d’energia eòlica.
Veritat
Mentida