Exemple 4 (Velocitat específica)

Un aerogenerador amb pales de 50 m de llargada gira a 15 rpm amb un vent de 10 m/s. Quina és la seva velocitat específica?

DadesCàlculsResultat

Aquest resultat entre 7 i 8 és típic en els aerogeneradors de tres pales.