Velocitat de gir

A tota màquina rotativa (i els molins de vent en són un cas) és important la seva velocitat de gir. En el SI la velocitat de gir s’expressa en rad/s (radians per segon).

Resulta usual indicar la velocitat de gir en rpm (revolucions per minut). Aquesta unitat no normalitzada també s’abreuja sovint per r/min o min-1. És una unitat molt còmoda perquè ens diu quantes voltes per minut fa la màquina.

Quan treballis amb velocitats de gir hauràs de tenir compte que:

  • 1 revolució = 1 volta = rad
  • 1 min = 60 s
Exemple

Exemple