Unitats de mesura del vent

Com ja saps, per descriure el vent en necessitem la direcció i la velocitat.

A nivell tècnic, la direcció del vent s’indica en graus sexagesimals. Així, 0° és calma (sense vent), 90° vent de l’est, 180º vent del sud, 270º vent de l’oest i 360° vent del nord.

La velocitat s’ha d’indicar (segons el SI) en m/s (metres per segon) tot i que són molt usuals en els mitjans de comunicació els km/h (quilòmetres per hora), les mile/h o mph (milles terrestres per hora).

En navegació s’utilitzen els nusos (milles nàutiques per hora), en anglès knot o kt.

A l’hora d’aplicar factors de conversió tingues en compte que:

  • 1 km = 1.000 m
  • 1 h = 60 · 60 s = 3.600 s
  • 1 milla terrestre = 1.609 m
  • 1 milla nàutica = 1.852 m
Exemple

Exemple