Tones de CO2

tCO2 emeses per cada GW·h de producció d'energia elèctrica, segons el Plan de Energías Renovables 2005-2010

tCO2 emeses per cada GW·h de producció d’energia elèctrica, segons el Plan de Energías Renovables 2005-2010

L’ús d’energies renovables pot suposar no haver de recórrer a fonts d’energia (no renovables) que generen GEH (Gasos d’Efecte d’Hivernacle), sent el més important el C02 (Diòxid de Carboni).

Per normativa europea, cada font d’energia té assignada una equivalència en tCO2 (tones de CO2) emeses en funció dels GW·h produïts.

Per tant, si es substitueixen energies emissores de CO2 per energies que no en generen es pot parlar de reducció d’emissions de CO2. D’aquí que sigui habitual mesurar l’impacte positiu d’una energia renovable per les tones de CO2 que s’han deixat d’emetre.