Energia produïda

La unitat normalitzada per a l’energia és el Joule però com que és una quantitat d’energia força petita s’acostuma a fer servir el producte de la potència transmesa pel temps de funcionament de la màquina.

D’aquí surt el producte kW·h (kiloWatt-hora) que podem trobar en la documentació sobre energia produïda (o consumida, en el cas de la factura de l’electricitat). En centrals elèctriques veurem fàcilment termes expressats en MegaWatt-hora o en GigaWatt-hora.

  • 1 J = 1 Joule = 1 W · 1 s
  • 1 kW = 103 W
  • 1 MW = 106 W
  • 1 GW = 109 W
  • 1 h = 60·60 s = 3.600 s
Exemple

Exemple