Teorema de l’impuls

La pèrdua de velocitat es tradueix en la força que rep el rotor

La pèrdua de velocitat es tradueix en la força que rep el rotor

El canvi de velocitat del vent en travessar el rotor implica que aquest rebi una força.

Aquesta força (en Newton) pot calcular-se amb el teorema de l’impuls o de la quantitat de moviment per a fluids:

I la potència (en Watt) absorbida pel rotor serà: