Exemple 1 (Potència eòlica disponible)

Calcula la potència eòlica disponible per a un aerogenerador amb pales de 50 m de llargada i una velocitat del vent de 10 m/s. Pren com a densitat de l’aire 1,225 kg/m3.

Dades

Càlculs

Resultat