Objectius

  • Conèixer els principis tècnics dels molins de vent actuals.
  • Saber fer petits càlculs sobre energia eòlica.
  • Comprendre les característiques tècniques dels molins de vent actuals.
  • Comprendre les dades d’un parc eòlic.
  • Conèixer fonts d’informació que permetin profunditzar en el coneixement de l’energia eòlica.