Llei de Betz

Llei de Betz dibuixada amb un full de càlcul

Llei de Betz dibuixada amb un full de càlcul

Relacionant la potència extreta de l’aire P i la potència eòlica disponible Po s’obté la Llei de Betz:

Per tant, teòricament, un molí de vent només pot obtenir un 59% de la potència eòlica disponible.

A aquest valor de 0,59 se l’anomena Límit de Betz.
La gràfica de la Llei de Betz pot obtenir-se amb un full de càlcul sabent que: