Histogrames i distribucions

En la modelització del vent s’acostumen a superposar les mesures del vent en forma d’histogrames amb les distribucions de Weibull. D’aquesta forma es comprova que el model sigui conforme a la realitat.

Aquí se’n poden veure uns quants casos reals, cortesia de www.normawind.com.

Clica sobre una de les miniatures per veure el gràfic en gran.

L’eix vertical dels gràfics està expressat en tant per cent en lloc de tant per u.

El factor d’escala de Weibull es diu A en lloc de C.