Alçada i tipus de paisatge

Si es tenen dades de la velocitat del vent a una alçada de referència zref es poden obtenir les velocitats del vent a l’alçada de la turbina eòlica z mitjançant la següent equació:

on z0 és l’anomenada longitud de rugositat, que equival a l’alçada fins la que se suposa que no hi ha vent degut als obstacles que presenta el terreny.

Gràfic de velocitat del vent en funció de l'alçada per a vref = 10 m/s zref = 80 m i z0 = 0,2 m

Gràfic de velocitat del vent en funció de l’alçada per a vref = 10 m/s zref = 80 m i z0 = 0,2 m

Longitud de rugositat en funció del paisatge
Tipus de paisatge z0
Superfície de l’aigua 0,0002
Terreny llis totalment obert 0,0024
Zona agrícola sense arbrat, amb poques construccions i turons suaus 0,03
Zona agrícola amb cases i arbrat fins a 8 m a més d’1 km 0,055
Zona agrícola amb cases i arbrat fins a 8 m a més de 500 m 0,1
Zona agrícola amb cases i arbrat fins a 8 m a més de 250 m 0,2
Zones agrícoles, boscos, petites poblacions o relleu accidentat 0,4
Ciutats 0,8
Ciutats amb edificis alts 1,6

Amb això es pot veure que l’alçada del rotor i el paisatge on està el molí de vent influeixen notablement en el seu rendiment.